Veselā novadā – vesels gars!

Šobrīd Valmieras novadā situācija nav no rožainākajām – trūkst ārstu un citu medicīnas speciālistu, iespējas pie viņiem nokļūt ir sarežģītas, īpaši attālāku pagastu iedzīvotājiem, iedzīvotāju apņēmība ievērot veselīgu dzīvesveidu ir salīdzinoši zema. Taču visas šīs nepilnības ir risināmas.

Marika Grūsle
ģimenes ārste

Ārpus Valmieras veselības aprūpes speciālistu pakalpojumi praktiski nav pieejami – rehabilitācija, paliatīvā aprūpe, arī psihologs. Arī ģimenes ārsti noveco, taču jaunie vietā nenāk. Mums ir jādara viss, lai jaunie ārsti gribētu savu dzīvi veidot laukos, un mums ir visas iespējas to izdarīt, piedāvājot viņiem iespējas, kuru nav citur, – pašvaldības dotētas prakses, dzīvesvieta no pašvaldības resursiem, bērniem vietas bērnudārzos. Tas nepieciešams mūsu visu veselības vārdā. Diemžēl esmu novērojusi, ka cilvēki paši par savu veselību bieži vien nerūpējas un arī ārsta ieteikums mainīt dzīvesveidu netiek uzklausīts. Uzskatu, ka tas ir viens no pašvaldības pienākumiem – darīt visu, lai mūsu cilvēki būtu sveiki un veseli, un, strādājot Valmieras novada domē, tā būtu mana galvenā prioritāte.

Palīdzēsim nokļūt pie ārsta

Ikviens, kura ģimenē kāds nopietnāk saslimis, zina – visticamāk, ceļš uz izārstēšanos vedīs caur Rīgu. Reizēm pietiek arī ar ārsta apmeklējumu tepat Valmierā, taču ne visiem ārpus pilsētas dzīvojošajiem ir pieejams transports, lai pie šī ārsta nokļūtu. Risinājums ir vienkāršs – pašvaldībai ir jāpalīdz ar transportu līdz nepieciešamajam speciālistam neatkarīgi no tā, uz kuru pilsētu jābrauc. Savlaicīgi piesakot pakalpojumu, iedzīvotāji varēs reizi vai divas mēnesī šādu iespēju izmantot bez maksas.

Piesaistīsim labus ārstus

Tomēr ir arī medicīnas pakalpojumi, kurus būtu jāspēj nodrošināt uz vietas. Valmieras novadā ārpus pilsētas sāpīgākais jautājums ir rehabilitācija, kas praktiski nav pieejama, lielākoties speciālistu trūkuma dēļ, trūkst arī paliatīvās aprūpes darbinieku, garīgās veselības speciālistu – psihologu un psihiatru. Medicīnas personāla trūkums ļoti jūtams praktiski visā veselības aprūpē. “Ģimenes ārsti noveco, jaunie vietā nenāk,” saka ārste Marika Grūsle. Lai piesaistītu Valmieras novadam jaunos medicīnas speciālistus, esam nolēmuši, ka viņiem būtu jāpiešķir gan pašvaldības dzīvokļi, gan prakses telpas no pašvaldības fonda. Domājot par speciālistu pieejamību ārpus pilsētas, jaunajiem ārstiem piedāvāsim dzīvokļus un bērniem vietas bērnudārzos, kā arī citos iespējamos veidos radīsim labvēlīgu vidi lēmumam pārcelties uz laukiem. Savukārt, lai ārsti būtu pieejamāki arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, ārstu prakses vietas subsidēs pašvaldība.

Juris Jakovins
ģimenes ārsts

Pēdējā pusotra gada laikā dzīve pandēmijas ēnā ir likusi visiem no jauna pārdomāt attieksmi pret savu veselību.

Savukārt mums kā politiķiem tas lika pārskatīt situāciju ar medicīnas aprūpi Valmieras novadā un saprast, kā to uzlabot.

Palīdzēsim ievērot veselīgu dzīvesveidu.

Vislabāk, protams, ja pie ārstiem doties nav nepieciešamības. Visu vecumu iedzīvotāju veselībai par labu nāk aktīvs dzīvesveids. Esam gatavi atbalstīt pieaugušo iedzīvotāju centienus uzturēt veselību, nodrošinot sakoptus sporta laukumus, atbalstu sportam un subsidētas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības visā novadā. Savukārt bērnudārzos un skolās organizēsim veselības mācības stundas, ko vadīs medicīnas darbinieki. Visiem novada bērniem sagādāsim iespēju apmeklēt peldēšanas nodarbības – tas ir būtiski ne tikai labai un vispusīgai fiziskai attīstībai, bet arī drošībai uz un pie ūdeņiem.

Kopā ar valsti – lētāk

Domājot par medicīnas pakalpojumu pieejamību, viens no karstajiem jautājumiem ir Vidzemes slimnīcas statuss – šobrīd tā ir Valmieras pašvaldības uzņēmums, taču pakalpojumus sniedz arī citu pašvaldību iedzīvotājiem. Rosināsim valsts atbildīgos ierēdņus mainīt Vidzemes slimnīcas statusu uz Valsts Ziemeļu slimnīcu, kas iekļautos kopējā valsts veselības pakalpojumu un finansējuma sistēmā, tā palielinot iedzīvotājiem pieejamo valsts kompensēto veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.

Dalies ar rakstu