Gribam vērst mediju un sabiedrības uzmanību uz Valmieras domē notiekošo.

Latvijas Zemnieku Savienība, Valmieras nodaļa

Paziņojums presei 01.02.2021

Valmieras pašreizējā dome: “Pēc mums kaut vai pasaules gals”.

 

Gribam vērst mediju un sabiedrības uzmanību uz Valmieras domē notiekošo.

26. janvārī notika jaunveidojamā Valmieras novada pašvaldību vadītāju sanāksme – finanšu komiteja, kurā tika pieņemti lēmumi, kas nākotnē stipri ietekmēs jaunās – apvienotās pašvaldības darbu. Šajā sanāksmē daudz jautājumu raisīja uz saskaņošanu virzītais Valmieras domes lēmums par esošo pilsētas domes kredītu pārkreditēšanu. Tas paredz esošos Valmieras pilsētas parādus gandrīz 20 milj. apjomā apvienot vienā jaunā kredītā, paredzot tā atmaksu līdz 2043. gadam. Reāli tas nozīmē, ka paaudze pēc mums maksās mūsu aizņēmumus!

            Valmieras dome šādi redz iespēju samazināt par 800 000 euro 2021. gadā atmaksājamās kredīta pamatsummas apmēru. Kurš maksās par Valmieras aizņēmumiem? Šī gada budžetu plānojot, katram sava nasta jāiznes, un visi savās pašvaldībās cenšas paveikt, kas paveicams, pirms reforma esošās iestrādnes pārkārto. Tomēr atbildīgs saimnieks arī savus parādus sedz atbildīgi. Valmieras vadība šādi rīkojoties savus vecos parādus liks atmaksāt visiem jaunā Valmieras novada iedzīvotājiem.

            Tāpēc Latvijas Zemnieku Savienības biedri iestājās pret šādu izšķērdību un esam par to, ka katrs pats atbild par saviem vārdiem un darbiem uzņemas atbildību. To ar savu balsojumu Valmieras domē apliecināja arī LZS deputāts Vugars Ecmanis.

Mūsu biedra, Burtnieku novada pašvaldības vadītāja Edvīna Straumes komentārs:

            “Valmieras pašvaldības finansiālās problēmas sāk izgaismoties. Ar pārkreditēšanas  manevru Valmiera atbrīvo 2021.gada budžetu aptuveni par 800 tūkstošiem, tajā pašā laikā visi lauku novadi pieņem sabalansētus budžetus un savas saistības pilda paši. Ar tādu nekorektu rīcību, neinformējot un nekonsultējoties ar lauku novadiem, Valmiera domes vadītājs Jānis Baiks parādīja un izpildīja to, ko runāja visās diskusijās par labu novadu reformai…. lauku novadiem ir jāpadalās ar saviem budžetiem, jo ikdienu Valmieru apmeklē ap 7000 laucinieki un viņi izmanto pilsētas infrastruktūru, bet savu iedzīvotāju ienākuma nodokli aiznes līdzi uz savu dzīves vietu, kas ir ārpus pilsētas”.

Pievienojam komitejas sēdes protokolu, konkrēti skatīt 31. punktu.

Latvijas Zemnieku savienība, Valmieras nodaļa

Informāciju sagatavoja H. Rokpelnis, tālr.: 26685222

Dalies ar rakstu