Patīkami dzīvot un prieks viesoties

Valmieras pilsēta un novads ir pelnījis kārtīgu sapucēšanu. Lai, iebraucot pilsētā, smaids atplaukst sejā. Lai, dodoties ārpus Valmieras, jau zinām, ka mūs atgriežoties sagaidīs sakopta vide. Mūsu deputātu amata kandidātiem ir plāns, kā padarīt Valmieras novadu par tādu, kur labi jūtas gan vietējie, gan ciemiņi.

Imants Strads
aktieris un Valmieras patriots

Galvenais mērķis, kāpēc gribam pārplānot Valmieru, – lai centrs tiek atslogots no liekas transporta plūsmas, tā padarot to draudzīgāku iedzīvotājiem, vienlaikus atjaunojot dzīvību Valmieras nomalēs. Mūsu pilsēta ir ļoti skaista, taču pa automašīnas logu to ieraudzīt varētu būt pagrūti.
Atslogosim centru no industriālajām teritorijām – padomju laika industriālās zonas ir jāpārceļ uz pilsētas tālākajiem punktiem, tā padarot tos ekonomiski aktīvākus. Tas ir iespējams, ja pārplānojam transporta infrastruktūru. Ir jāizveido pilns transporta aplis ap Valmieru, kas paredzēts tranzītam. Jaunais tilts pāri Gaujai no “Valmieras stikla šķiedras” līdz Pilātiem atslogos pilsētas centru no transporta, kas pilsētu šķērso tikai nepieciešamības dēļ.
Gaidot pilsētas viesus, parūpēsimies par ērtām daudzstāvu autostāvvietām Ozolu ielā un Semināru un Rīgas ielas krustojumā, kuras ar Valmieras centrālo laukumu savienos sabiedriskais transports. Autobusi savienos arī dzelzceļa staciju, autoostu un pilsētas centrālo laukumu.
Šie pasākumi ļaus mums izveidot gājēju ielas pie Valmieras teātra un Sv. Sīmaņa baznīcas, kas aizvestu līdz Gaujas promenādei, ko visā tās garumā mūsu pilsētas tūrisma kartē iezīmētu celiņi gājējiem un riteņbraucējiem. Veloceliņu tīklu attīstīsim visas pilsētas teritorijā.
Tālākā perspektīvā būtu vēlams paplašināt pilsētas centru, modernizējot esošo tirgu vai pārvietojot to uz Dīvaliņa ielas apkaimi, savukārt estrādi izbūvējot Pauku priedēs. Šie ir tikai daži no uzlabojumiem, ko plānojam veikt, lai padarītu Valmieras pilsētvidi pievilcīgāku gan iedzīvotājiem, gan mūsu pilsētas viesiem.

Sandris Apsītis būvuzņēmējs

Pat nav nepieciešams darboties būvniecības nozarē, lai redzētu, kā Valmieras novadā akūti trūkst. Ēkas ir nolietojušās visās novada pilsētās, pašvaldību dzīvojamais fonds ir kritiskā stāvoklī. Mēs visi vēlamies, lai Valmieras novads plauktu un zeltu. Taču tas nebūs iespējams, ja cilvēki pametīs pilsētas un pagastus.
Cilvēki nebrauks prom un atgriezīsies Valmierā, ja būs, kur dzīvot. Uzcelsim jaunus īres namus un sadarbosimies ar uzņēmējiem, kas ir gatavi to darīt. Labiekārtosim publiskos rotaļu un atpūtas laukumus, kā arī autostāvvietas Valmieras mikrorajonos, Mazsalacā, Rūjienā, Strenčos, Sedā un novada ciemos. Šim mērķim pašvaldība varētu novirzīt pat līdz pusmiljonam eiro gadā.
Manuprāt, ir ļoti būtiski pievērsties arī tīrībai un kārtībai pilsētā. Degradēto teritoriju īpašniekiem palīdzēsim sakārtot gruvešus un pamestās ēkas, vienlaikus piedāvājot atbalstu attīstības plānošanā. Svarīgi, lai tīra būtu visa pilsēta, tāpēc atkritumu apsaimniekošanu organizēsim centralizēti, nodrošinot arī atkritumu šķirošanu. Īpaši pievērsīsim uzmanību, lai izvešanas grafiki pastāvētu ne tikai uz papīra, bet tiktu arī pildīti. Sakopsim arī mežus, Gaujai piegulošās teritorijas un raudzīsim, lai cilvēki tur nemēslotu. Mēs esam par sakoptu novadu, kurā patīkami dzīvot un uzņemt viesus!

Dalies ar rakstu