LZS Valmieras nodaļai ir sena vēsture – tā dibināta 1993. gadā. Laikam ejot, esam aktīvi iesaistījušies Valmieras un novada saimnieciskajā dzīvē, startējuši pašvaldību vēlēšanās un katru reizi esam pārstāvēti novada pārvaldības domēs. 2021. gada pašvaldību vēlēšanas nebūs izņēmums un nodaļa, kas šobrīd sevī apvieno 62 biedrus, aktīvi gatavojas startam.

Kādas ir mūsu starta pozīcijas – šobrīd Valmieras domē LZS partiju pārstāv mūsu deputāti Vugars Ecmanis un Juris Jakovins. Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs ir Harijs Rokpelnis, partijas deputāti ir Edgars Grandāns un Ivars Slotiņš. Burtnieku novadā – priekšsēdētājs Edvīns Straume, Naukšēnu novadā – deputāte Aiga Stiere, Kocēnu novada domē deputāti Jānis Zvibulis, Roberts Ločmelis, Inese Sudraba un Jānis Bērziņš. Beverīnas novada domi vada priekšsēdētāja vietnieks Romāns Vaščenko, tās izpilddirektore ir Cilda Purgale.

Pēdējā sasaukumā domes darbā esam pāstāvējuši gan koalīcijas, gan opozīcijas puses – tikai konstruktīvās diskusijās rodas labākie risinājumi. Šī pieeja ir devusi labu līdzsvaru pārvaldības darbā – gan Valmierā, gan pagastos esam izstrādājuši savus priekšlikumus un panākuši to realizāciju.
LZS deputāti var droši atskaitīties vēlētājiem par paveikto – mūsu darbs ir rezultējies jaunos infrastruktūras un pilsētvides objektos, pašvaldības īres dzīvojamos namos, šķeldas katlu mājā, sociālos projektos pieaugušo atbalstam un bērnu pilnveidei, kā arī daudzos citos.

Ar paveikto lepojamies un tomēr darāmā ir daudz vairāk, nekā paveikts. Redzam daudz iespēju attīstīties pilsētai un novadam, tāpēc – startējam vēlēšanās, lai jums kā vēlētājiem 5. jūnijā ir iespēja ar savu balsi atbalstīt mūsu deputātu kandidātu saraksta apvienību un plānoto darbu programmu.