Notekūdeņu sistēma – prioritāte

Pārplūduši ciemati, applūduši ceļi, Gauja, kas regulāri iziet no krastiem, – notekūdeņu problēma ne tikai Valmierā ir aktuāla jau gadiem, un pienācis laiks beidzot to sakārtot.

Valmierai ir pateicīgs reljefs, lai organizētu notekūdeņu un grāvju sistēmu no centra uz ārpusi. Nepieciešams tikai īsts saimnieks, kurš spēs izstrādāt projektu un neatliekamības kārtā to īstenot,” norāda uzņēmējs Inguss Pavasars. Situāciju apsekot nepieciešams arī visā pārējā Valmieras novadā, jo padomju laikā izbūvētās meliorācijas sistēmas savu laiku nokalpojušas jau sen, tāpat būvniecība veikta vietās, kur nekad nav bijušas piemērotas grāvju sistēmas.
Nepārdomāta saimniekošana,” skarbs ir Inguss Pavasars, raksturojot situāciju ar ceļiem Valmierā un tās apkaimē. Ceļi ir uzprojektēti, uzbūvēti un tiek lietoti, taču par nepieciešamajām noteku sistēmām ir aizmirsts. Līdz ar to pilsētas nomalēs ir ielas, kuras nav iespējams noklāt ar cieto segumu bez nopietnas pārbūves, jo nav pilnīgi nekādas noteku un drenāžas sistēmas. Atbildība un problēmu risināšana ir jāuzņemas pašvaldībai, turklāt jādara tas nekavējoties. Tieši tāpat novada domes atbildība ir grāvju iztīrīšana, tāpēc publiskās ietves un grāvjus tīrīs pašvaldība, arī pie privātīpašumiem piegulošām platībām sarkano zemes līniju robežās.
Apzinoties, ka novadā joprojām ir saimniecības, kas nav pievienotas kopējam sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu tīklam, turpināsim pilnveidot sistēmu. Turklāt teritorijās, kur ir esošie tīkli, pašvaldība nodrošinās ūdens un kanalizācijas vadu pierakšanu līdz īpašuma robežai. Lai pievienošanās šiem tīkliem nebūtu finansiāli pārāk smaga, pašvaldība sniegs atbalstu tīklu izbūvei gan privātpersonu, gan uzņēmumu īpašumos.

Dalies ar rakstu