Izglītība mūsu bērnu
 nākotnei

Mēs labi zinām – kā skolosim bērnus šodien, tādā pasaulē dzīvosim rīt. Tāpēc mums ir svarīgi panākt, lai bērns saņem pienācīgu izglītību, sākot ar pirmajiem soļiem ārpus mājām. To iespējams panākt, radot bērnam drošu un attīstošu vidi, kā arī rūpējoties par skolotāju ikdienu.<

Atbalsts skolotājiem

“Valmieras novads nekad nav izskatījies slikti uz pārējās Latvijas skolu fona,” saka Naukšēnu novada vidusskolas direktore Aiga Stiere. Par to liels paldies jāsaka mūsu pedagogiem. Rūpējoties par mūsu bērniem un viņu skolotājiem, apzināmies, ka pedagogiem ir nepieciešams atbalsts. Tāpēc palīdzēsim skolotājiem pašvaldības iespēju ietvaros, apmaksājot tālākizglītību un ceļa izdevumus, piešķirot naudas prēmijas par skolēnu rezultātiem olimpiādēs, konkursos un sacensībās, kā arī īpaši novērtējot viņu darbu ar problēmbērniem. Pienācīgi novērtēsim visu skolotāju, tostarp pirmsskolas pedagogu, darbu ar labu pašvaldības subsidētu veselības apdrošināšanu. Nenoliedzami, arī mūsu skolās ir nepieciešami jaunie pedagogi, tāpēc izveidosim mērķtiecīgu jauno pedagogu piesaistes programmu – pedagoģijas studentiem apmaksāsim studijas, kā arī sniegsim citu atbalstu, ja viņi apņemsies strādāt konkrētā novada skolā.

Aiga Stiere
Naukšēnu novada
vidusskolas direktore

Mana prioritāte Valmieras novada domē būs sakārtot jomu, kas attiecas uz speciālo programmu bērniem.

 

Nav metodikas, nav mācību līdzekļu, nav pedagogu, kas to dara.

Totāli trūkst logopēdu un psihologu skolās.

To ir nepieciešams atrisināt pēc iespējas ātrāk.

Attīstīsim talantus

Savukārt bērniem radīsim apstākļus, lai individuālu atbalstu saņemtu gan tie, kuriem ir kādas mācīšanās grūtības, gan īpaši talantīgie bērni. Lai veiksmīgi integrētu skolās arī bērnus ar īpašām vajadzībām, darbam skolās piesaistīsim logopēdus, psihologus un speciālos pedagogus. Vispārējai bērnu personības un talantu attīstīšanai veicināsim vispār­izglītojošo skolu un mūzikas un mākslas skolu sadarbību, jo īpaši novados, kur apgrūtinātās nokļūšanas dēļ bērni varētu vairāk darboties interešu, mākslas un mūzikas pulciņos turpat skolās uzreiz pēc stundām.

Amats – zelta vērts

Skolai ir jāieliek labs izglītības pamats turpmākajai dzīvei, tāpēc mēs atbalstīsim skolu profilēšanos humanitārajos un eksaktajos virzienos, tā jau savlaicīgi pievēršot jauniešu uzmanību karjeras un profesijas izvēlei. Viena no mūsu prioritātēm ir profesionālās vidējās izglītības kvalitātes un prestiža celšana – tai jābūt kā alternatīvai parastajai vidusskolai, nevis kā pēdējai izvēlei, ja neizdodas sākt mācības kur citur. Valmieras tehnikumā veicināsim tādu profesiju apgūšanu, kas nepieciešamas Valmieras pilsētai un novadam, piemēram, kokapstrādi, kā arī iesaistīsim vietējos uzņēmējus mācību darbā.

Andis Apsītis
Universum mūzikas un mākslas pamatskolas direktors

Skolām un vecākiem bērnu nākotnes vārdā jāspēj sastrādāties komandā, savukārt pašvaldības galvenajai rūpei jābūt maksimālam atbalstam ģimeņu mentoringā un izglītošanā.

 

Kompetenču pieejā balstīta izglītība ir pareizi iesākts ceļš, ja spējam sabalansēt izglītības tradīcijas un metodes ar inovācijām, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas un iespējas.

Uzcelsim jaunus bērnudārzus

Nevienam nav noslēpums, ka rindas uz pašvaldības bērnudārziem visā novadā ir pārāk lielas, īpaši samilzusi šī problēma ir Valmieras pilsētā. Valmierā steidzami uzcelsim vienu jaunu bērnudārzu, otru ieplānosim tuvākajā nākotnē. Turpināsim arī pašvaldības līdzmaksājumu privātajos dārziņos un attīstīsim auklīšu sistēmu vietās, kur dārziņi nav pieejami.

Dalies ar rakstu