Harijs Rokpelnis – pilsētas mēra durvīm jābūt atvērtām visiem

Mazsalacas novada priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis ir pārliecināts – jaunā Valmieras lielnovada veiksmes atslēga būs ieklausīšanās iedzīvotājos un iestāšanās par savējiem. Mazsalacā viņa paveikto slavē, un Harijs ir apņēmības pilns uzlabot dzīvi visa Valmieras lielnovada iedzīvotājiem.

Mana prioritāte ir, 
lai cilvēkiem gribētos
neaizbraukt. Kad gribēsies neaizbraukt,
tad arī gribēsies atgriezties.

Gaidāmās pašvaldību vēlēšanas atšķirsies no iepriekšējām – iedzīvotājiem būs jālemj par pārvaldību daudz plašākā administratīvajā teritorijā. Deputātiem jābūt gataviem redzēt pāri sava pagasta vai pilsētas robežām. Kā šajos apstākļos bija izveidot komandu, kas ir gatava startēt un, galvenais, strādāt jaunajā Valmieras novadā?

Pēdējos trīs gadus LZS Valmieras nodaļa apvieno visu teritoriju, kas saskan ar jauno Valmieras lielnovadu, līdz ar to cits citu esam iepazinuši, zinām izaicinājumus gan pilsētā, kur dzīvo teju puse no iedzīvotājiem, gan laukos ar lielajām teritorijām un zemo apdzīvotības blīvumu. LZS ir vecākā partija Latvijā, kas apvieno ne tikai lauksaimniekus, bet visu jomu profesionāļus – uzņēmīgus cilvēkus, kuri pārzina savu nozari. Mūsu biedri ir no dažādām sfērām, taču mums ir vienots sirdspuksts un vīzija par to, kādai jābūt vietai, kur dzīvojam, un kā to veidot labāku un stiprāku.

Jūs esat saraksta pirmais numurs. Mazsalacā par Jums izsakās lieliski, slavē un lepojas. Taču tā ir viena neliela pašvaldība. Vai zināt, kā panākt, lai viss Valmieras novads būtu laimīgs par savu pārvaldību, ņemot vērā, ka teritorija būs liela, intereses – dažādas?

Pašvaldības pārvaldībai ir jābūt ērtai un saprotamai iedzīvotājiem, kā arī godīgai un caurredzamai. Nav atšķirības, vai esi liels vai mazs, ja runa ir par nodokļu naudu, procesam ir jābūt atklātam. Domes priekšsēdētāja durvīm jābūt vienmēr atvērtām, pārskatiem jābūt pieejamiem.
Svarīgi ir sakārtot ne tikai maģistrālo ielu. Mazsalacā mēs uzklausām cilvēkus caur aptaujām, iegūtos rezultātus iestrādājot nākamajā darba cēlienā. Ja iedzīvotāji skaidri pasaka, ko viņi grib, ir liela iespēja, ka to viņi arī dabūs. Mazsalacieši 2020. gada aptaujā norādīja, ka ļoti trūkst rotaļlaukumu – attiecīgi šī gada budžetā atradām līdzekļus to izveidei. No pārvaldības viedokļa nav atšķirības, vai mēs uzklausām mazas vai lielas teritorijas iedzīvotājus, kamēr vien viņus sadzirdam. Apzinos, ka lielnovadā iespēja iedzīvotājam aiznest savu ziņu līdz lēmējvarai būs mazāka, jo iedzīvotāju skaits uz vienu deputātu būs lielāks. Taču vienādās pozīcijās būs gan ipiķieši, gan valmierieši. No savas puses centīsimies panākt, lai kā tilts darbotos pagastu pārvaldes vai klientu apkalpošanas centri, veicināsim arī digitalizāciju.

Māris Kučinskis
Saeimas deputāts, bijušais Latvijas Ministru prezidents un Valmieras mērs

Harijs Rokpelnis pārstāv jauno politiķu paaudzi, viņš sevi ir jau apliecinājis Mazsalacas mēra darbā.
Šādus cilvēkus mēs nedrīkstam pazaudēt – viņam ir jāiet tālāk, dodot arī turpmāk savu ieguldījumu gan Mazsalacas, gan arī visa Valmieras lielā novada izaug­smei.

Tas nozīmē – arī visas valsts tālākai izaugsmei.

 

Lai veicas! Spēku un izturību!

Vai Jums ir plāns, kā restartēt novadu, ņemot vērā Covid-19 krīzes radītos postījumus?

Mums kā standarts būtu jāievieš, ka maksimāli cenšamies izmantot vietējo uzņēmēju pakalpojumus. Nevis skriet uz Rīgu pēc lētākas skrūvītes, bet iegādāties to no vietējā uzņēmēja, kurš dod darbu novada cilvēkiem. Tikai tā mēs padarīsim novadu spēcīgāku.
Skaidrs, ka starptautiskais tūrisms tik ātri neatgriezīsies. Tāpēc pašvaldībai jāatbalsta kultūras pasākumu tūrisms. Velosvētki Mazsalacā, saldējuma svētki Rūjienā, plostnieku svētki Strenčos, Teātra festivāls un sporta sacensības Valmierā – šo pasākumu apmeklētāji atbrauc un priecājas kopā ar mums, paēd, pārnakšņo, un ieguvēji ir vietējie.

Kas jādara, lai Valmieras novads būtu lieliska dzīvesvieta visām paaudzēm?

Pirmkārt, mums ir problēmas ar bērnudārzu pieejamību, kas steidzami jārisina, ja vēlamies, lai jaunās ģimenes paliek Valmieras novadā. Otrkārt, tieši tāda pati problēma ir ar senioru aprūpes namiem. Esošie ir pārpildīti, vietu nav. Mazsalacas novadā esam sākuši sociālās aprūpes nama celtniecību par pašvaldības līdzekļiem. Ceru, ka partnerībā ar privātajiem uzņēmējiem šādus aprūpes namus varēsim uzcelt visā Valmieras novadā. Mums jāapzinās – veselības sistēma paliek labāka un modernāka, cilvēku dzīves ilgums palielinās, vajadzība pēc sociālās aprūpes senioriem tikai pieaugs. Pašvaldībai ir jāsniedz atbalsts visām paaudzēm.

Jums ir zināma pieredze, pārstāvot Latviju ārzemēs. Ko varam mācīties no kaimiņu pieredzes pašvaldību darbā?

Es pārstāvu Vidzemes reģionu Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības koordinācijas padomē, esmu Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā, esmu bijis pieredzes apmaiņā ASV, lai gūtu pieredzi otrpus okeānam. Svarīgākais, ko esmu sapratis, – ģeogrāfiskā atrašanās vieta šodien vairs neko nenosaka. Tu vari būt pierobežā, vienlaikus kļūstot par tehnoloģiju centru. Viss ir pašu rokās.

Indulis Jansons
Latvijas lauksaimnieku kooperatīva “VAKS” valdes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis ir cilvēks, kurš nekad nebaidās izrādīt iniciatīvu atbildīgu darbu veikšanai un būs pirmajās rindās jebkurā dzīves situācijā. Valmiera tuvākajā laikā būs reģions ar pieaugošu nozīmi, un mums būs vajadzīga uz ilgtermiņu vērsta sabalansēta attīstība. Mums ir vajadzīgi uzņēmīgi un mērķtiecīgi līderi, kas var virzīt un saprātīgi risināt novadam svarīgus jautājumus vietējā, valsts un starptautiskā līmenī. Harijs tāds ir!

Ko Jūs teiktu tiem Valmieras novada bijušajiem iedzīvotājiem, kuri devušies ekonomiskajā migrācijā, bet būtu gatavi ar noteiktiem nosacījumiem šeit atgriezties?

Mana prioritāte ir, lai cilvēkiem gribētos neaizbraukt. Kad gribēsies neaizbraukt, tad arī gribēsies atgriezties. Pandēmija ir labi parādījusi, ka Latvijas novadi ir nevis smaga nasta, bet liela dāvana – mazākā apdzīvotības blīvumā slimība izplatās vārgāk. Pēdējā gada laikā Mazsalacas novadā iedzīvotāju skaits ir palielinājies. Šī pozitīvā migrācija ir liels notikums, gluži kā upe mainītu virzienu. Gribas ticēt, ka tas ir ne tikai pandēmijas dēļ, bet arī tāpēc, ka esam šeit radījuši tik sakārtotu, godīgu un caurredzamu vidi, un tas ir ceļš, kas ejams arī Valmieras novadā.

Dalies ar rakstu