Ar Pavasari sākas izaugsme!

Uzņēmējs Inguss Pavasars gatavs atrotīt rokas Valmieras novada labklājībai.

Inguss Pavasars zina, kā ir sākt biznesu ekonomikas zemākajā punktā.
Pirms gandrīz divdesmit gadiem krīzes laikā viņš pārņēma tēva kokapstrādes uzņēmumu. Šobrīd viņš ir starptautiski vērā ņemams būvnieks, kurš nodarbina vairāk nekā simts cilvēku Raunas pusē. Pavasara koka karkasu mājas slejas visā Eiropā, un viņa pieredze, uzņēmība un prāts palīdzēs uzplaukt arī Valmieras novadam.

Kāpēc uzņēmējs ar Jūsu vērienu startē pašvaldību vēlēšanās Valmieras novadā, nevis pa taisno dodas uz Saeimu, lai ietekmētu, kā lietas notiek visā valstī?

Es nestartēju, lai saņemtu kādas priekšrocības pašvaldības pasūtījumos, bet gan lai radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi kopumā. Mana ģimene ir nodrošināta, un es uzskatu, ka principā politikā ir jāiet tiem, kurus nevar piekukuļot. Es nāku no Raunas, un Valmieras novads ir mana dzimtā puse. Mēs dzīvojam skaistā un ģeogrāfiski ļoti izdevīgā vietā. Mums ir spēcīga kultūrvide, kas jāsakārto. Labas izglītības iespējas. Mēs esam tuvu Rīgai, Igaunijai un Krievijai. Valmiera pievelk cilvēkus. Mūsu novadam ir potenciāls nepārtraukti attīstīties, tikai nepieciešams reāls grūdiens. Ar Valmieras spējām nedrīkstam līst mīnusos un izmantot pašvaldību izlīdzināšanas fondu. Ar mūsu resursiem būtu pašiem jāuztur sevi, bet ar līdzšinējo pārvaldību tas nav izdevies.

Bet vai Jums nav bažu, ka, sākot mainīt ierasto kārtību pašvaldībā, Jūsu biznesam varētu sākt rasties problēmas? Daudzus uzņēmējus tieši tas attur no tiešas iesaistīšanās politikā, vienkāršāk ir ietekmēt procesus, it kā paliekot malā.

Mans bizness darbojas eksportā, un mani no ierindas šajā jomā izsist būtu sarežģīti.

Jānis Stahovskis
uzņēmējs

Lai arī ar Ingusu Pavasaru darbojamies pilnīgi dažādās uzņēmējdarbības nozarēs, augstu vērtēju viņa uzņēmēja tvērienu un spēju atrast labākos risinājumus. Šādi cilvēki Valmieras novadam ir nepieciešami – kuri spēj saskatīt iespējas izaugsmei un to arī realizēt. Ievēlot Pavasaru novada domē, mūsu iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka novada domē būs spējīgs uzņēmējs, kurš katru iesākto lietu spēj novest līdz galam un neapstājas, līdz nav sasniedzis labāko iespējamo rezultātu.

Kas, Jūsuprāt, būtu jāmaina, lai Valmiera, kā Jūs sakāt, “pati sevi uzturētu”?

Politiķim ir jāspēj iejusties ikviena iedzīvotāja ādā. Jāsadzird jaunais uzņēmējs, kad viņš prasa palīdzību, jo varbūt tieši viņš vēlāk ieplūdinās novada budžetā miljonus. Jādomā stratēģiski. Pašvaldība tikai iegūtu, ja piesaistītu jaunos uzņēmējus, palīdzētu viņiem izmantot atbalsta programmas, dotu labus padomus un beigu beigās ar savstarpēji izdevīgiem noteikumiem atbalstītu arī ar finansējumu. Inkubatori tomēr īsti nestrādā, gluži tāpat kā dažādas valsts institūcijas, kas it kā domātas atbalstam uzņēmējiem, bet beigās eksistē tikai algu izmaksāšanai.
Vēl viena lieta. Mums ir dārgākais stadions Vidzemē, nelieliem renovācijas darbiem kopmītnēs tiek iztērēti vairāki miljoni, tagad ar neticamu tāmi renovēs kultūras namu. Jāsaprot, kur ir problēma, – varbūt administratīvās izmaksas ir pārāk lielas, varbūt iepirkumi nav pārdomāti, jo šobrīd rezultāts galīgi neizskatās pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma.

Par uzņēmējiem skaidrs, bet kā veicināt citu jomu izaugsmi?

Ar pašvaldības atbalstu būtu jāveicina jauniešu profesionālā izglītība, piemēram, ja uzņēmējam vajadzīgi kokapstrādes speciālisti, tad jāatver šāda mācību programma. Pats esmu galadarbu pieņēmējs Vidzemes Augstskolā, mēģinu panākt, ka mācību programmu saturā un nodrošinājumā iesaistās inženiertehnoloģiju ražotāji.
Gribu sakārtot sporta jautājumu. Ieguldām miljonus celtnēs un inventārā, kas paredzēti profesionāļiem, bet līdz bērniem nauda nenonāk.
Viss jau ir sīkumos. Kaut vai sakārtot makšķerēšanas licences Gaujā un novada ezeros, lai būtu finansējums, par ko apsaimniekot ūdenstilpes.

Kas ir galvenās biznesā gūtās atziņas, ko vajadzētu piemērot arī novada pārvaldībā?

Uzņēmēja domāšanas pietrūkst kaut vai arī infrastruktūras uzturēšanā – pašvaldības deputāti saņemsies un nobalsos, lai noasfaltētu ceļu līdz savai mājai nomalē, bet par galvenajām transporta artērijām, kas reāli dzen cauri Valmieras novadam naudu, nedomā.
Amatos ir jāstrādā profesionāļiem, nevis radiem un paziņām. Nepieciešama profesionāla personāla atlase, skaidri kritēriji un samaksas noteikumi – privātajā uzņēmumā nevienam neļauj sēdēt tikai tāpēc, lai algu nopelnītu. Kāpēc lai tas būtu pieļaujams novada domē? Ja uzņēmēji iegulda, tad pašvaldībai jābūt skaidram mērķim, kā šo finansējumu izmantot ilgtermiņa ieguvumam, nevis tikai iztērēt. Ir jāapzinās – vēlētie deputāti, vienalga Saeimā vai pašvaldībā, ir kalpi tautai, nevis otrādi. Nav pamata celt degunu gaisā, izturēties ar necieņu pret cilvēkiem. Strādāt vajag!

Māris Olte
dabas pētnieks

Inguss ir īsts pašradīts produkts. Nacionāli domājošs un ģimenisks. Bieži vien izsakās tieši, tāpēc ar viņu ir iespējama godīga diskusija. Par Ingusa veiktspēju tvērienu liecina viņa uzņēmējdarbība – peļņu investējot, ne notriecot, ir izdevies izveidot miljonu uzņēmumu. Viņam ir īsts saimnieka tvēriens. Atšķirībā no citiem biznesmeņiem, kuri bieži vien neko neredz ārpus sava darba, Inguss daudz laika pavada dabā un arī rūpējas par to.

Dalies ar rakstu